Højskoleaftener efteråret 2019

Højskoleaftener er et forum for store eksistentielle hverdagsspørgsmål. Formen kan variere, men den vil altid rumme plads for deltagernes egne overvejelser og spørgsmål. 

Temaet i efterårssæsonen 2019 er Grønland. Grønland er mange ting og meget i vælten i disse år. I efteråret stiller vi derfor skarpt på Grønland, og belyser landet ud fra 3 vinkler: En storpolitisk/miljømæssig vinkel, en identitetsmæssig vinkel og en etnisk/historisk vinkel. Højskoleaftenerne vil som altid bestå af kvalificerede oplæg fra fagpersoner, hvorefter der er mulighed for spørgsmål og dialog.

Datoerne for foredragene er nu fastlagt:

Torsdag den 19.  september
Denne første aften har vi inviteret journalist og mangeårig grønlandskender Martin Breum til at holde foredraget med titlen "Grønland og Danmark på den storpolitiske scene", hvor han vil indplacere Rigsfællesskabet i dets geopolitiske nutidige ramme.

Torsdag den 24. oktober
Denne anden aften har vi inviteret Jørgen Trondhjem til at komme og give os et historisk foredrag, der tematisk trækker de store linjer i Grønlands historie fra hvalfangertiden over kolonitiden til nutiden. Jørgen Trondhjem er arkivleder på Arktisk Institut og Ph.d., cand.mag. i eskimologi med kunsthistorie.

Torsdag den 21. november
Denne tredje aften kommer fotograf Henrik Saxgren og fortæller om sin bog "Ultima Thule", der handler om de sidste fangere i Thule, hvis eksistengsgrundlag er truet af havisens forsvinden. Han viser fotografier fra bogen og fortæller om sine mange oplevelser med fangerne i Grønland.

Der er gratis adgang til foredragene, som foregår i Asminderød Sognegård fra kl. 19.00 - 21.00 med servering af ost og vin undervejs.

Vel mødt!

Højskoleaftener efterår 2019

Der er ingen begivenheder.
Ophavsret: