Menighedsrådsmøder i Asminderød Sogn i 2020

Der afholdes følgende menighedsrådsmøder i 2020:

onsdag den 15. januar
onsdag den 19. februar          Indledes med et kort MR-møde fra kl. 17.00 og derefter temamøde for Menighedsrådet
onsdag den 11. marts
onsdag den 15. april
tirsdag  den 12. maj                  Orienteringsmøde ifm. valg til menighedsrådet 2020
onsdag den 13. maj
onsdag den 10. juni
onsdag den 19. august
onsdag den 9. september
tirsdag den 15. september   Valgforsamling
onsdag den 21. oktober
onsdag den 11. november
onsdag den 9. december.

Alle menighedsrådsmøder afholdes kl. 19.00 i Asminderød Sognegård og er åbne for tilhørere.

Evt. ændringer vil blive vist her på siden.

Ophavsret: