Kontakt

Asminderød og Grønholt Sogne og kirker kan kontaktes ved henvendelse til kirkekontoret eller til én af kirkens tre præster uden for kirkekontorets åbningstid, som er tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00-13.00 og torsdag kl. 11.00-15.00. Mandag kan kirkekontoret kontaktes telefonisk kl. 9.00-10.30.

Drejer din henvendelse sig om gravsteder eller lignende, bedes du henvende dig til kirkegårdskontoret, hvis åbningstid er mandag-fredag kl. 11.00-12.00.

Vedrører din henvendelse en eller flere af nedenstående ting, skal du skal henvende dig til personregisterføreren på kirkekontoret i bopoælssognet, hvor du selv eller de berørte personer har adresse:

- attester
- medlemskab
- barnedåb/voksendåb
- konfirmation
- vielse/kirkelig velsignelse.

Vedrører din henvendelse en eller flere af nedenstående ting, skal du/I anmelde det på borger.dk med brug af nemID:

- omsorgs- & ansvarserklæring
- navngivning
- navneændring (kontakt gerne kirkekontoret for vejledning inden ansøgning)
- bisættelse/begravelse.

 

 

Ophavsret: